Maluszki

wychowawca : Aleksandra Trąbała

Liczba dzieci : 24 dzieci

Wiek: 3 i 4 - latki